No Flash Installed

Fluoriid ja kaaries

Kaariese algetapid. Vasakpoolsel pildil on näha, kuidas hambavaaba peale kinnituvad esimesed kaariest tekitavad pisikud (streptokokid). Juba mõne tunniga kasvab hambale sadade bakterite paksune katukiht, milles pisikute arv pidevalt lisandub.

Oma elutegevuse käigus moodustavad need mikroobid toidu suhkrutest happeid, mis söövitavad hambavaapa. Selle nn happerünnaku tulemusena emaili kaltsiumisoolad lahustuvad. Parempoolsel pildil ongi näha, kuidas bakterid on korduvate happerünnakute tagajärjel emaili pealispinna alla lõhustanud käigu.Mikroobide toodetud happed on hambavaaba pealispinna alla lahustanud poolkuu-kujulise käigu.

Hambavaaba kõva pealispind laguneb (ehk hambaauk tekib) hiljem, kui see algjärgus kaariesekahjustus ei parane näiteks fluoriidi abil.

Ülanurgas oleval väikesel pildil on näha, missugune see kriitjasvalge matt kaarieseviirg hambakaelal välja näeb.
Kaariesekahjustuse edasiarenemist saab fluoriidi abiga takistada ja isegi parandada. Parandamine tähendab antud juhul kahjustuse uuesti kõvastamist (remineraliseerimist). Pildil sinisena kujutatud fluoriidi saadakse kaariesekahjustuse peale näiteks hambapastast või suuloputusvedelikust ning hambaarsti vastuvõtul hambale pandavast fluoriidgeelist või -lakist.

Kui kaariesekahjustuse peal leidub fluoriidi ja ka ksülitooli, siis on katubakterite elutegevus ja seega ka happe tootmise võime häiritud. Samaaegselt soodustab fluoriid hambavaaba uuesti kristalliseerumist.Fluoriidi toimel moodustuvad kaariesekahjustuse servadele uued pildil sinistena kujutatud kristallid. See uuesti kõvenenud hambavaap on katupisikute happerünnakute suhtes tunduvalt vastupidavam (raskemini lahustatav).

Fluoriidi abil paranenud kaariesekahjustuse kohal on hambavaap tugevam kui enne. Kahjustuskolde pisikud surevad. Lisaks ladestub hambapinnale kange fluoriidisool (kaltsiumfluoriid), kust fluoriid vabaneb happerünnakute ajal, mis parandab uusi tekkivaid hambaauke. Et see hambapinnal olev fluoriidiladu oleks pidevalt täidetud, tuleb fluoriide hammastele viia võimalikult sageli.Kaaries on fluoriidi abil paranenud. Kahjustusekoht on tervenisti täidetud uute reeglipäratult paiknevate fluoriidapatiidi kristallidega.

Kaariesekahjustus paraneb, kuid tihtipeale värvub see hiljem pruunikaks nagu on näha ka ülanurgas paikneva väikse pildi hambakaelal.

Sellise iluvea võib hambaarst parandada hambavärvi täidismaterjaliga.
Hambavaaba kristallid suurendatult. Fluoriidi toimel tekkinud fluoriidapatiidi struktuur on ebakorrapärasem kui pildil vasemal asetsev hamba arengu käigus moodustunud hüdroksüapatiidi ehitus.

Kuna pisikutel on sellisesse paranenud kahjustuse koldesse raskem tungida, siis tavaliselt sellesse kohta uut kaariest ei teki.